alimentatieadvocaatleeuwarden

Incasso


Incasso van alimentatie komt in beeld bij wanbetaling welke niet door de partijen in goed onderling overleg kan worden opgelost.

Als er een executoriale alimentatiebeschikking van de rechterlijke instantie bestaat, zal die in opdracht van de alimentatiegerechtigde worden geëxecuteerd door het LBIO. Klik voor informatie over het LBIO hier.

Herziening van de alimentatie in geval van incasso:

Wordt u als alimentatiebetalingsplichtige geconfronteerd met incassomaatregelen, maar klopt volgens u de alimentatieverplichting niet (meer), dan loopt u helaas reeds achter de feiten aan en moet u direct contact opnemen met advocaat om uw rechtspositie te bepalen en de mogelijke stappen te (laten) ondernemen.

op tijd betalen

Op tijd betalen is het devies, bij voorkeur door automatische overmaking.
En als iets van de alimentatie volgens u niet meer klopt: Treed z.s.m. in goed overleg met de andere partij om te regelen. Besef daarbij dat de schuld ondertussen kan opbouwen totdat het duidelijk geregeld is. Regelen met terugwerkende kracht is via de rechter moeilijk. Een advocaatbrief kan goed helpen het wijzigingsmoment duidelijk te markeren, mede in verband met een eventueel later te vragen rechterlijk oordeel.

Alle rechten voorbehouden © sinds 2007 Winnips en Schutz Advocaten www.winnipsenschutz.nl