alimentatieadvocaatleeuwarden

Regelen


Partijen kunnen besluiten het bij een zelfstandig (of samen via het LBIO, of 1 gezamenlijke advocaat, of twee partijdige advocaten, indicatief berekende) resultaat te houden, en dat (laten) vastleggen in een hen verbindende alimentatie-overeenkomst. Dan is het zuiver contractueel geregeld. Maar die regeling kan desgewenst ook vlot en relatief kostenefficiënt via advocaat en rechter worden vastgelegd in een alimentatiebeschikking. Dat kan geheel administratief gebeuren zonder mondelinge behandeling ter zitting. Waarom kan dat raadzaam zijn ? De beschikking van de rechtbank vormt een executoriale titel, welke wettelijk nodig is om bij wanbetaling direct te kunnen laten incasseren bij de alimentatieplichtige partij.

Met een alimentatieovereenkomst, maar zonder een rechtbankbeschikking, zou de alimentatiegerechtigde partij in geval van betalingsproblemen alsnog eerst naar de rechter moeten voor een, dan veel duurdere en maandenlange rechtbankprocedure, om de nodige beschikking te verkrijgen.

Contractsvrijheid:

Voor alimentatie geldt contractsvrijheid tussen de scheidende partijen, dus het staat hen ook vrij om hen moverende redenen met elkaar een zogenoemd nihilbeding overeen te komen, hetgeen in principe definitief afstand van (ex)partneralimentatierecht betekent. Er kunnen ook varianten worden geregeld ! Er zijn allerlei afspraken mogelijk, maar een nihilbeding wat betreft kinderalimentatie is wettelijk nietig; dat mag dus niet. Wel kan ook die verplichting voor bepaalde of onbepaalde tijd op nul worden gesteld wanneer de draagkracht van de onderhoudsplichtige ontoereikend is.
De alimentatieplicht houdt op wanneer de behoeftige alimentatiegerechtigde ex-partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, of duurzaam gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd zijn dan wel een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn. Ook hierbij is er echter nog altijd contractsvrijheid; een veel gebruikt beding is een soort proeftijdbeding.

Alle rechten voorbehouden © sinds 2007 Winnips en Schutz Advocaten www.winnipsenschutz.nl